Gode erfaringer med FUTURECEM-betoner

Erfaringerne med betoner med FUTURECEM har været positive. Se med på optagelserne nedenfor

Selvkompakterende beton med god sammenhæng

Betontype: A35 m. flyveaske, flyd 570.

Flot sammenhængende beton med et flyd som tilstræbt. Der er masser af sten i overfladen og betonen med FUTURECEM bevæger sig flot.

Selvkompakterende beton med for højt flydesætmål

Betontype: A35 m. flyveaske, flyd 660 mm.

Flydet er blevet for højt ved en fejl. Det er derfor vigtigt at fordele den godt, hvilket ikke sker i det her tilfælde.
Til trods for det, er betonen stadig pænt sammenhængende. Det viser FUTURECEM-betons gode robusthed mod separation.

Jutning af selvkompakterende beton

Betontype: P25 uden flyveaske, flyd 580 mm og luft ca. 8 %.

En vanskelig betontype at producere med god robusthed mod separation.
Denne FUTURECEM-beton er fin at jutte og bærer stenene godt. Ønskes færre sten i overfladen, kan det styres ved at øge flydet og jutte lidt hårdere ned i betonen.

Udlægning af sætmålsbeton

Betontype: P25 med flyveaske, der udlægges som renselag. Sætmål 90 mm.

En mager beton, som ikke altid er nem at pumpe. Som det ses, køres betonen gennem pumpe, og kommer flot ud i den anden ende.

Pumpning af vanskelig beton – på vej ned i pumpe

Betontype: P25 med flyveaske, sætmål 50.

Betonen er kørt godt ned i konsistens. Normalt vil man ikke pumpe sådan en beton pga. risiko for at stoppe pumpen.
Da dette et forsøg, bliver den kørt igennem.

Pumpning af vanskelig beton – på vej ud af pumpe

Betontype: P25 med flyveaske, sætmål 50.

Samme P25 beton med FUTURECEM og sætmål 50 kommer her ud af pumpen. Den sprutter lidt, fordi betonen er så stiv, men den stopper ikke.
Den stive beton er valgt i dette tilfælde, da der sættes sokkelsten i den.

Elementbeton – eksempel fra Midtjydsk Betonvare og elementfabrik

Eksempel på støbning af betonelement.

Betonen omslutter armeringen fint, og der er masser af sten i overfladen.