Aalborg Portland flerdobler salget af FUTURECEM

Den CO2-reducerede cement FUTURECEM, som kom på markedet i 2021 efter en mangeårig forsknings- og udviklingsproces, er blandt Aalborg Portlands hovedinitiativer i at nå sine reduktionsmål i 2030. En firedobling af salget sidste år vækker derfor glæde hos CEO Søren Holm Christensen, som dog pointerer, at der fortsat ligger et stort arbejde i at få den danske beton- og byggesektor til at erstatte konventionel cement med FUTURECEM.


Med et 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionel cement spiller FUTURECEM en vigtig rolle for både Aalborg Portlands og byggeriets grønne omstilling. Den CO2-reducerede cementtype kom på markedet i starten af 2021, og Aalborg Portland har siden da fulgt en ambitiøs plan for at få FutureCEM udbredt i den danske beton- og byggeindustri.

Målet er, at FUTURECEM skal udgøre cirka halvdelen af Aalborg Portlands samlede grå cementproduktion allerede i 2025 – og med en firedobling af salget fra 2021 til 2022 kan CEO Søren Holm Christensen glæde sig over, at udviklingen går den rigtige vej:

– Vi er selvfølgelig glade for at konstatere, at mange af vores kunder har taget FUTURECEM til sig og fører det ud på de danske byggepladser. Det stigende salg er et klart tegn på, at beton- og byggeindustrien er klar til at tage ansvar for den grønne omstilling, og at vores strategi med at udvikle og tilbyde mere miljøvenlige alternativer er den rigtige vej frem.

 Et stigende salg af den CO2-reducerede cement sidste år var ligeledes stærkt medvirkende til, at Aalborg Portland i 2022 kunne sænke sin samlede CO2-udledning fra produktionen med 12 procent, hvilket svarer til ca. 270.000 tons CO2. Den samme mængde CO2, som ca. 35.000 danskere udleder på et år.

 Adoption kræver tilvænning af markedet

Med lanceringen af FUTURECEM i 2021 har Aalborg Portland erfaret, at det ikke kun er selve produktudviklingen, der tager tid, når nye produkter skal introduceres. Markedet skal ligeledes tilvænnes et nyt produkt, der erstatter de gammelkendte. Derfor har et stort fokus på blandt andet etablering af partnerskaber og generel vejledning af branchen ikke mindst været vejen frem.

– Ethvert udviklingsprojekt inden for cement og beton tager tid – dels fordi det er komplekse kemiske processer, vi arbejder med, men også fordi der med god grund er meget strenge krav til blandt andet test og forsøg med nye produkter for at sikre deres styrke og holdbarhed, forklarer Søren Holm Christensen og fortsætter:

 – Men en succesfuld udrulning af FUTURECEM er også afhængig af en markedsudvikling, hvor bygherrer efterspørger mere miljørigtige materialer, ligesom betonproducenterne skal vænne sig til at anvende en ny cementtype i deres produktion. Derfor har vi fortsat et arbejde foran os i forhold til at sikre et stort kendskab til FUTURECEM samt viden og vejledning om dens anvendelsesmuligheder, så vi kan understøtte den igangværende bæredygtige udvikling i beton- og byggeindustrien.

FUTURECEM dækker nu en betydelig del af markedet for færdigbeton i Danmark, som er det største markedssegment for cementbranchen. Den CO2-reducerede cementtype er allerede blevet anvendt i flere større byggerier i Danmark – heriblandt BIGs nye hovedsæde i København. FUTURECEM vandt i 2022 Byggeriets Klimapris, der gives til en klimaløsning eller -teknologi med dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved anvendelse eller fremstilling af produktet.

Med støtte fra Innovationsfonden er Aalborg Portland i samarbejde med en lang række forskningscentre, virksomheder og offentlige institutioner ligeledes i fuld gang med en videreudvikling af FUTURECEM. Det ambitiøse forskningsprojekt, som går under navnet CALLISTE, har som slutmål at udbygge FUTURECEM-teknologien, så CO2-udledningen ved cementproduktion kan reduceres med omkring 50 procent.

 For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Læs mere om Aalborg Portland på www.aalborgportland.dk og FUTURECEM på www.futurecem.dk.