Hvad er FUTURECEM®

FUTURECEM udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller til effektiv CO2 reduktion ved fremstilling af cement

FUTURECEM teknologien:

  • er resultatet af en innovativ teknologi til anvendelse af kalkfiller og kalcineret ler, der muliggør højere klinkererstatning i cement.
  • er baseret på omfattende anvendt forskning, som er gennemført i de senere år på Cementir Group Research and Quality Center i Aalborg. Forskningen har dækket hele værdikæden: fra råvarevurdering, fremstillingsteknologi op til betonteknologi.
  • CO2-reduktionerne i FUTURECEM er opnået samtidig med at styrke og kvalitet er bevaret ved at udnytte de unikke synergier i materialekombinationen.
  • er en gennemprøvet innovation: med succes anvendt i betonanvendelser til at bygge to broer i Danmark (projekt Grøn Beton II).

Den nye FUTURECEM er en portland kompositcement CEM II/B-M (Q-LL) 52,5N.


Hvorfor er FUTURECEM mere bæredygtig end andre cementtyper?

FUTURECEM er mere bæredygtig, fordi den:

  • giver ca. 30% reduktion af CO2-emissionen i fremstillingsfasen;
  • muliggør produktion af slidstærkt beton med reduceret klinkerindhold ved at udnytte synergier fra to bredt tilgængelige materialer.
  • er fuldt anerkendt som en løsning til reduktion af klinkerandelen i køreplanen “Low Carbon transition in the cement industry” fra Det Internationale Energiagentur – 2018 og som “Low clinker cements” i “Cementing the European Green Deal“-2020, hvilket gør Cementir Group til frontløber.
  • er også anerkendt i EN 197-5, den europæiske standard for II/C-M cementer.

Dokumentationspakke til FUTURECEM

Vi har gjort det nemt for dig og samlet de vigtigste certifikater, erklæringer og deklarationer lige her:

 

Find yderligere dokumentation her


 Webinar om FUTURECEM

I dette webinar kan du høre Aalborg Portlands tekniske eksperter fortælle om seneste erfaringer med egenskaber og brug af den nye CO2-besparende cement, FUTURECEM.