Kursen er sat mod bæredygtig cementproduktion

Cementproduktion er energiintensiv og udleder store mængder CO2 fra brændsler til opvarmning af råmaterialer samt den mineralogiske proces, hvor CO2 frigives fra kridtet – det er en naturlov. Den gode nyhed er, at det er muligt at gøre noget ved det.

Aalborg Portland sat kursen mod et CO2-reduktionsmål på 1,6 mio. tons i 2030, svarende til reduktion på 73% ift. 2021. Det vil samtidig betyde, at cement fra Aalborg Portland får et af de laveste klimaaftryk i Europa. I denne proces spiller FUTURECEM en vigtig rolle i samspil med øget brug af alternative brændsler, energioptimering og investeringer i CO2-fangst.

Se mere på aalborgportland.dk