UN17 Village

500 lejligheder opføres i Ørestad med en målsætning om at blive verdens første boligprojekt, der integrerer alle FN’s 17 verdensmål i samme byggeri

Bygherre: NREP
Arkitekt: Lendager Group, Årstidernes arkitekter
Entreprenør: CG Jensen
Opført: 2021 – 2024
Areal: 35.000 m2

Ny bæredygtig cement udgør fundamentet til NREP’s ambitiøse grønne byggeri, UN17 Village

Starten på NREPs ambitiøse bæredygtighedsbyggeri UN17 Village i Ørestad markerer samtidig starten på brugen af en helt ny og bæredygtig cementtype i dansk byggeri. Den første betonkonstruktion, som er støttemuren mod søen, opføres med Aalborg Portlands nye CO2-reducerende cementtype FUTURECEM, som efter planen også skal benyttes i stor skala i selve byggeriet.


UN17 Village på sydspidsen i Ørestad har en erklæret ambition om at sætte nye standarder inden for bæredygtigt byggeri, og det kommer til at ske fra starten. Allerede i den allerførste konstruktion, som er den støttemur, der danner barrieren mod søen ud mod fælleden, sættes et markant grønt aftryk. Den opføres nemlig i beton fra Unicon med Aalborg Portlands nye cementtype, FUTURECEM, der produceres med en CO2-reduktion på 30 pct., og som her for første gang benyttes i stor skala.

CG Jensen er entreprenør på projektet. Læs her Projetmanager hos CG Jensen, Rasmus L. Frederiksen fortælle om de foreløbige erfaringer med brugen af FUTURECEM:

Hvad har været den primære årsag til at vælge FUTURECEM til projektet, og hvordan adskiller det sig fra andre cementer?

Rasmus L. Frederiksen, CG Jensen: Bæredygtighed har været helt centralt for UN17 Village byggeriet. Derfor har det været oplagt at anvende FUTURECEM i betonkonstruktionerne og derved opnå markante CO2-besparelser.  Hos CG Jensen har vi en ambition om at blive klimaneutrale allerede i 2029. Derfor hilser vi produkter som FUTURECEM, som kan være med til at reducere vores CO2 aftryk, yderst velkommen. Vi er glade for at kunne bidrage til at bringe et mere bæredygtigt alternativ frem, så beton også kan være et brugbart produkt i fremtiden.

Hvilke produktegenskaber i FUTURECEM vil du fremhæve? Hvordan har de hjulpet til at opnå de ønskede resultater i projektet?

Rasmus L. Frederiksen, CG Jensen: På trods af det lave klinkerindhold i FUTURECEM, opfører betonen sig på mange måder ligesom beton med traditionel Portland cement. Det er en stor fordel for os, at kunne følge de kendte arbejdsprocesser.  

Har der været uventede fordele ved at anvende FUTURECEM I projektet?

Rasmus L. Frederiksen, CG Jensen: Brugen af kalcineret ler i cementen giver betonen en let brunlig, varm nuance. Denne nuanceforskel vækker begejstring hos mange, bl.a. arkitekter, som ser det som en kvalitet, de steder hvor betonen står synligt. Efter vi i samarbejde med Unicon har fundet frem til de rette recepter, har betonen vist sig robust og med god bearbejdelighed i de fleste sammenhænge.

Hvad har overgået jeres forventninger i samarbejdet med os?

Rasmus L. Frederiksen, CG Jensen: Vi har haft et virkeligt godt samarbejde med Unicon/Aalborg Portland omkring tilpasning af recepter, så samspillet mellem delmaterialerne i betonen kunne optimeres. De har stor teknisk kompetence og viden, som var afgørende for hurtig og effektiv løsning på de udfordringer, der var i opstartsfasen.

Hvad vil du sige til andre, der overvejer at anvende FUTURECEM?

Rasmus L. Frederiksen, CG Jensen: Bare se at komme i gang! Det er en nem og effektiv måde at sikre CO2-besparelser på i et byggeri. Vores oplevelse er, at FUTURECEM-baserede betoner fungerer rigtig fint og fuldt på højde med traditionelle betoner i de fleste sammenhænge.

NREP har udviklet UN17 Village sammen med Lendager, Årstidernes arkitekter, MOE og SLA for NREP, og når det står færdigt i 2024, vil det så vidt vides være verdens første boligprojekt, der integrerer alle FNs 17 verdensmål i samme byggeri.

Bæredygtighed er helt centralt for byggeriet, og udover jagten på klimavenlig beton vil der blive arbejdet med bæredygtige løsninger inden for alle dele af byggeriet fra facadebeklædning over isolering til indendørsmaterialer i de over 500 lejlighederne. Også omgivelserne – biodiversiteten, brugen af vand og energiforbruget – vil komme til at bære præg af, at NREP jagter nye veje inden for bæredygtigt og klimavenligt byggeri.