Fakta om FUTURECEM

FUTURECEM er en ny, CO2-reduceret cementtypeder, som navnet antyder, er udviklet til en mere bæredygtig fremtid, hvor materialer som flyveaske og slagger fra henholdsvis kulfyrede kraftværker og stålindustrien, der i dag benyttes til CO2-reduktion i betonproduktion, ikke længere er til rådighed. 


Med FUTURECEM er der er tale om en såkaldt kompositcement med en speciel blanding af materialer, der har et mindre CO2-aftryk, og som effektivt erstatter en stor andel af de energitunge cementklinker, der er grundbestanddelen i cement. 

Helt konkret er op til 35 procent af cementklinkerne erstattet med en blanding af kalkfiller og kalcineret (brændt) ler i den nye FUTURECEM. En så høj klinkererstatning i cementblandingen er normalt ensbetydende med et betydeligt styrketab, men med den patenterede FUTURECEM-teknologi drages der nytte af en synergieffekt mellem kalkfiller og kalcineret ler, som sikrer, at der ikke gås på kompromis med styrke og kvalitet. 

FUTURECEM kan fra 1. januar 2021 anvendes i beton og betonelementer, der certificeres efter betonstandarden DS/EN 206 DK NA:2020. Den nye cementtype gør sig særligt gældende som en afløser for RAPID cement, der med cirka 750.000 tons cement om året er den mest anvendte cementtype i Danmark.  

Sammenlignet med RAPID cement har FUTURECEM et 30 procent lavere CO2-aftryk, mens den bibeholder en høj styrke og fremstilles i samme styrkeklasse 52,5 MPa (megapascal), som er den højeste styrkeklasse. Der er derfor ikke behov for at anvende større mængder FUTURECEM end fx RAPID cement ved fremstillingen af beton, og netop den høje styrke trods udskiftning af cementklinker er det, der gør FUTURECEM-teknologien banebrydende og markant mere bæredygtig. 

Dansk Beton har via Bæredygtig Beton Initiativet udpeget FUTURECEM som en hjørnesten i sit roadmap frem mod 2030, hvor målsætningen er en 50 procent CO2-reduktion. Ifølge Bæredygtig Beton Initiativet udleder færdigbetonbranchen, der er den største forbruger af RAPID cement, cirka 910.000 tons CO2 om året, men alene med introduktionen af FUTURECEM estimerer branchen et årligt CO2-besparelsespotentiale på op til 250.000 tons. 

FUTURECEM er udviklet af Aalborg Portland i Aalborg og er patenteret i Europa, USA, Canada, Mexico, Indien, Kina og Australien. FUTURECEM udspringer af en række forsknings- og udviklingsprojekter, som startede tilbage i 2008. De kulminerede med projektet Grøn Beton II med støtte fra Innovationsfonden og havde en række private og offentlige partnere i ryggen.