Cement overflade

Forsøgsbroer med grønne perspektiver

De broprojekter som Vejdirektoratet og Banedanmark stiller til rådighed som forsøgsprojekter er helt esentielle i forhold til udviklingen af nye, mere bæredygtige betontyper og betonteknologier.


Noget af det, der kendetegner udviklingen af nye produkter og teknologier inden for den danske betonverden gennem de sidste årtier, er det brede samarbejde i diverse innovationskonsortier. Konsortierne har typisk deltagelse af både forskningsinstitutioner, producenter, rådgivere og store entreprenørfirmaer og bygherrer. En vigtig del er at få teknologierne afprøvet i praksis, og her er forsøgsbroerne helt i centrum.

“Lige siden det første grønne betonkonsortium omkring år 2000 har Vejdirektoratet og senere hen også Banedanmark stillet broer til rådighed til forsøg. Det er interessant at få afprøvet nye betontyper i netop broer. Dels fordi Vejdirektoratet er en trendsætter med hensyn til de krav man stiller til højtydende beton, og dels på grund af de ekstreme miljøforhold broer udsættes for. Hvis en beton kan holde i en bro, kan den så at sige holde til alt andet også”, siger Jesper Sand Damtoft, der er direktør for forskning og udvikling i cementproducenten Aalborg Portlands moderselskab Cementir.

Aalborg Portland har lanceret det nye cementprodukt FUTURECEM, der giver cirka 30 procent reduktion af CO2-emissionen i forhold til traditionelle cementtyper. FUTURECEM er blandt andet blevet afprøvet i broprojekter som led i innovationskonsortiet Grøn Beton II’s forsøg.

“Mange af de prøvninger vi laver i laboratoriet, er jo ikke nødvendigvis helt repræsentative for de påvirkninger konstruktioner udsættes for i virkelighedens verden. Derfor er det vigtigt at få afprøvet betonen i en rigtig konstruktion for at få sikkerhed for, at produktet kan anvendes og holder. En nyudviklet beton kan godt opføre sig anderledes end en traditionel beton, hvilket kan give udfordringer for både producent og entreprenør. Derfor et det vigtigt, at begge parter er med i fuldskalaforsøgene fra starten”, forklarer Jesper Sand Damtoft.

Læs hele artiklen fra Beton bladet her.