Roadmap

Fra grå til grøn beton

Første betonproducent laver fuld konvertering til CO2-reduceret cement 

Som den første betonproducent i Danmark har Dansk Mobil Beton foretaget en fuld konvertering til den CO2-reducerede cement FUTURECEM, der er udviklet af Aalborg Portland. Det betyder, at Dansk Mobil Betons kunder fremover udelukkende vil modtage beton med op til 25 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med den konventionelle beton, de hidtil har produceret.

 


Når Dansk Mobil Beton fremover kører ud til danske byggepladser og private bygherrer for at blande og levere beton, vil en CO2-reduceret cement udgøre en af hovedingredienserne. Dansk Mobil Beton har således som første betonproducent i Danmark foretaget en fuld konvertering til cementtypen FUTURECEM, der er udviklet af Aalborg Portland. FUTURECEM har op til 30 procent lavere CO2-aftryk, når man sammenligner med konventionel grå cement.

Vi er stolte over at kunne være med til at gå forrest i forhold til at implementere den nye CO2-reducerende cementtype til gavn for byggebranchen og klimaet. Vi har længe arbejdet med flere bæredygtige initiativer i vores egen produktion, og derfor passer brugen af FUTURECEM perfekt ind i vores profil, hvor vi gerne vil levere nogle mere bæredygtige betonløsninger. Vi oplever allerede nu en efterspørgsel, som kun ser ud til at stige fremadrettet, og vi er derfor glade for at kunne imødekomme behovet, siger Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton.

I den danske betonbranche er der ambitiøse mål om at reducere CO2-udslippet i de kommende år. Heriblandt Bæredygtig Beton Initiativet med et mål om en halvering af udledningen over de næste ti år. Aalborg Portland forventer, at FUTURECEM i den kontekst vil spille en afgørende rolle, og derfor glæder det Danmarks eneste cementproducent, at den første virksomhed herhjemme nu har foretaget en fuld konvertering til den CO2-reducerede cement.

– Udrulningen af FUTURECEM er en vigtig del af vores roadmap for bæredygtig cementproduktion frem mod 2030, som ikke mindst arbejder hen imod en betydelig CO2-reduktion i vores produktion. Det er derfor glædeligt, at vi nu ser en kombination af både store betonproducenter og mindre spillere på markedet tage FUTURECEM-teknologien til sig. Det betyder, at flere og flere betonproducenter får øjnene op for, at det er muligt at levere en CO2-reduceret betonløsning med samme styrke og kvaliteter som konventionel beton, lyder det fra salgsdirektør Brian Dürr fra Aalborg Portland.

Minimale tilpasninger og gode erfaringer

Implementeringen af FUTURECEM i Dansk Mobil Betons produktion sker i kombination med en række øvrige bæredygtige initiativer, som virksomheden gennem en årrække har udviklet. Dansk Mobil Beton A/S har blandt andet med støtte fra Innovationsfonden skabt en række recepter på mere miljøvenlig beton baseret på nedknust genbrugsbeton.

– I de nye betoner er 100 procent af tilslaget erstattet med nedknust genbrugsbeton og dermed spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer, mens vi samtidig genbruger dele af de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark. Reelt betyder det, at 100 procent af tilslaget erstattes af knust beton, hvilket svarer til, at 80 procent af den færdige beton består af genbrugsmaterialer. Set i det lys passer FUTURECEM perfekt ind, fordi vi dermed tager yderligere skridt i den rigtige retning, siger Steen Madsen.

Dansk Mobil Beton leverer alle gængse typer af beton til både mindre private byggerier samt store bygge- og anlægsprojekter, og virksomheden har valgt at anvende den CO2-reducerede cementtype til samtlige opgaver fremover.

Der er ikke nogen god grund til ikke at gå all in på den her type cement, fordi den har præcis samme egenskaber og styrke, som den cementtype vi tidligere har brugt. Og vores erfaringer indtil nu viser da også, at kvaliteten fortsat er høj. Største forskel for os er, at der en lille farveforskel, men den færdige beton er jo stadig grå. Ellers har det taget os en halv dag at omstille os til den nye cementtype, og det har krævet minimale justeringer, lyder det fra Steen Madsen.