FUTURECEMs anvendelighed i eksponeringsklasser

FUTURECEM er en type CEM II/B-M (Q, LL), og iht. den danske betonstandard DS/EN 206 DK NA:2020 kan denne cementtype anvendes i 15 af i alt 18 eksponeringsklasser. De tre eksponeringsklasser, hvor FUTURECEM ikke tillades anvendt, dækker XS2, XS3 og XA3. En oversigt over eksponerings­klas­serne og hvilke af Aalborg Portlands cementer, der tillades anvendt iht. DS/EN 206 DK/NA:2020, findes nederst på denne side.

Eksponeringsklasser hvor FUTURECEM ikke tillades anvendt
FUTURECEM er ikke godkendt til anvendelse i eksponeringsklasserne XS2 og XS3, som omfatter marine konstruktioner i eller tæt ved havvand. Det skyldes ikke risiko for kloridindtrængning, hvor FUTURECEM -beton har en modstandsdygtighed på niveau med f.eks. beton med RAPID cement.

Men havvand indeholder høje koncentrationer af sulfat, og sulfatbestandig cement er derfor påkrævet. Der findes endnu ikke tilstrækkelig dokumentation for, at FUTURECEM kan regnes som sulfatbestandig, og cementen er derfor ikke godkendt til eksponeringsklasser med høj sulfatpåvirkning. Vi har igangsat undersøgelser til dokumentation af sulfatbestandigheden af FUTURECEM, men de påkrævede undersøgelser er tidskrævende at gennemføre, og resultaterne heraf foreligger endnu ikke.

Samme forhold omkring sulfat gør sig gældende for eksponeringsklasse XA3, hvor sulfatpåvirkningen fra jord og grundvand er høj, og FUTURECEM derfor ikke er tilladt.

Erfaringsmæssigt er der dog ikke mange steder i Danmark, hvor sulfatkoncentrationen i jord og grund­vand er af en størrelsesorden svarende til eksponeringsklasse XA3, og der er derfor ikke mange konstruktioner, hvor det reelt er påkrævet at foreskrive denne eksponeringsklasse.

Eksponeringsklasser med frostpåvirkning
For eksponeringsklasserne relateret til betoners frostbestandighed (XF) kan FUTURECEM benyttes helt som normalt i XF1 og XF3, som dækker betoner udsat for frost-tø-påvirkning uden tøsalte.

I eksponeringsklasserne XF2 og XF4, som dækker betoner udsat for frost-tø-påvirkning med tøsal­te­/­klo­­rider fra hav­vand, skal frostbestandigheden dokumenteres ved både en luftporeanalyse iht. EN 480-11 og en frost/tø test iht. SS137244. Samtidig er anvendelsen af flyveaske og biokul­fly­ve­aske sammen med FUTURECEM for disse to eksponeringsklasser begrænset til FA/C-forhold på maks. 0,10.

Beton med FUTURECEM viser sig at være mindre robust i forbindelse med frost/tø test iht. SS137244 end f.eks. beton med RAPID cement. Vores hidtidige erfaringer har vist, at det medfører, at betoner med FUTURECEM i nogle tilfælde består og i nogle tilfælde ikke består testen. Ud fra mere end 50 testresultater er der således ikke opnået en tilstrækkelig godkendelsesrate i forbindelse med testen. Det har endnu ikke været muligt at finde en teknisk forklaring på dette, men vi arbejder på at klarlægge, hvorfor betoner med FUTURECEM i nogle tilfælde ikke består frost/tø testen, så vi på et senere tidspunkt kan give anbefalinger til, hvordan der kan opnås en større sikkerhed for at bestå testen.