Kalcineret ler og kalkfiller har grøn effekt

Med en blanding af kalcineret ler og kalkfiller kan man erstatte helt op til 30 procent af klinkerne i en beton. I prøvestøbninger med grøn cement
er der påvist op mod 20 procent reduktion i CO2-aftrykket sammenlignet med en traditionel beton.


Behovet for beton på verdensplan menes at blive fordoblet i 2050 i forhold til i 2010. Da remstillingen af cement indebærer en stor udledning af CO2, står byggebranchen over for en stor miljømæssig udfordring, ikke mindst fordi flyveasken fra kulfyrede kraftværker i fremtiden vil blive en mangelvare i takt med udfasningen af kulkraft.

“Udfordringen er at få afkoblet væksten i cementforbruget fra en tilsvarende vækst i CO2-udledningen på globalt plan, så løsningen skal være en teknologi med global relevans. De tilsætningsstoffer man blander i betonen, som vi gør i Danmark, eller i selve cementen, som man ofte gør i udlandet, er typisk industrielle restprodukter som flyveaske eller højovnsslagge, hvor vi ikke rigtig kan kontrollere forsyningen, der er afhængig af produktionen af kulfyret elektricitet eller råjern. Måske vil der i en nær fremtid ikke være nok”, fortæller Jesper Sand Damtoft, der er R&D direktør ved Aalborg Portlands moderselskab, Cementir Holding.

“Derfor har man været ude og kigge på naturlige råmaterialer, som findes i store mængder, og hvor man selv kan regulere produktionen. Et materiale som kalk, altså kridt, findes i store mængder mange steder i verden, men der kan man kun tilsætte en begrænset mængde til betonen, fordi der ikke er så meget reaktivitet mellem kalken og cementen, så kalken har i praksis en fortyndende virkning ved større tilsætninger. Vi har også i mange år vidst, at hvis man varmer ler op til omkring 700 grader, så kan den reagere sammen med cement og derfor erstatte noget af cementen”, forklarer Jesper Sand Damtoft.

Læs hele artiklen fra Beton bladet her.