FUTURECEM® i etagebyggeri

FUTURECEM® kan anvendes i langt de fleste betonkonstruktioner i etagebyggeri til gavn for CO2-regnskabet

Skift til FUTURECEM giver CO2-besparelse på over 1400 tons i etagebyggeri


Brug af FUTURECEM i alle de betonkonstruktioner, hvor det er muligt, giver mærkbare CO2-reduktioner.

I dette eksempel på et 8 etagers byggeri med to kældre og et areal på 80.000 m2 har et skifte fra normalt anvendte cementtyper i Danmark til FUTURECEM ført til en samlet besparelse på over 1.400 tons CO2 eller 24% af CO2-udledningen fra betonen. Det svarer f.eks. til den årlige CO2-udledning fra 210 danskeres privatforbrug.
Dyk ned i eksemplet her på siden, og se hvor de største besparelser ligger, i hvilke konstruktioner FUTURECEM altid kan anvendes, og hvor man skal være opmærksom på specificering af eksponeringsklassen.

I byggeriet er der valgt insitustøbning til indervægge og stabiliserende vandrette felter og betonelementer øvrige steder, hvor det var en mulighed. Der er foretaget jordbundsundersøgelse og konstateret sulfatniveau under 3.000 mg/kg og grundvandsundersøgelse med sulfatniveau under 600 mg/L svarende til eksponeringsklasse XA1, hvilket er de helt typiske forhold i Danmark.

 1. Kældervægge

  Kan FUTURECEM anvendes? JA, når krav til eksponeringsklasse ikke er XA3 eller XA2 pga. sulfat

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 26,4%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 82.000 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC2: Karbonatisering i jordfugtigt miljø.
  XA1: Let aggresivt kemisk miljø

 2. Indervægge

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 26,4%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 29.200 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 3. Kældergulve

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 26,4%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 165.400 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 4. Søjler

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 26.000 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 5. Bjælker

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 2.200 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 6. Stabiliserende vandrette flader

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 26,4%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 38.000 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 7. Huldæk (nederste)

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 64.000 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 8. Huldæk (etager)

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 180.000 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 9. Kerner/indvendige vægge

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 26,4%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 128.100 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 10. Bagvægge

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 26.900 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 11. Bundplade

  Kan FUTURECEM anvendes? JA, når krav til eksponeringsklasse ikke er XA3 eller XA2 pga. sulfat

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 26,4%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 547.700 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC2, Karbonatisering i jordfugtigt miljø.
  XA1: Let aggressivt kemisk miljø.

 12. Facadeforplader

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 26.300 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC4: Karbonatisering i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XF1: Frost-tø påvirkning med moderat vandmætning uden tøsalt.

 13. Indvendige trappeløb/reposer

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 6.000 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC1: Karbonatisering i tørt miljø.

 14. Udvendige trappeløb

  Kan FUTURECEM anvendes? JA, når krav til eksponeringsklasse ikke er XA3 eller XA2 pga. sulfat

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 8.500 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC4: Karbonatisering i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XD3: Kloridpåvirkning (tøsaltning) i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XF4: Frost-tø påvirkning med høj vandmætning og tøsalt.
  XA1: Let aggressivt kemisk miljø (Trapper under terræn)

 15. Kælderydervægge delvist over terræn

  Kan FUTURECEM anvendes? b>JA, når krav til eksponeringsklasse ikke er XA3 eller XA2 pga. sulfat

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 26,4%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 94.900 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC4: Karbonatisering i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XD1: Kloridpåvirkning med moderat fugtighed.
  XF2: Frost-tø påvirkning med moderat vandmætning og tøsalt.
  XA1: Let aggressivt kemisk miljø

 16. Altaner med begrænset adgang

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 1.100 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC4: Karbonatisering i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XF3: Frost-tø påvirkning med høj vandmætning uden tøsalt.

 17. Altangange

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 15.300 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC4: Karbonatisering i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XD3: Kloridpåvirkning (tøsaltning) i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XF4: Frost-tø påvirkning med høj vandmætning og tøsalt.

 18. Altanbrystninger

  Kan FUTURECEM anvendes? JA

  Mulig CO2-besparelse på betonen: 18,8%
  Samlet CO2-besparelse på konstruktionen: 1.200 kg

  Formodet eksponeringskl.:
  XC4: Karbonatisering i cyklisk vådt og tørt miljø.
  XF1: Frost-tø påvirkning med moderat vandmætning uden tøsalt.
  XF2: Frost-tø påvirkning med moderat vandmætning med tøsalt.